ביט Bit

PayPal

Shutafim.z@mbly.org

העברה בנקאית

בנק פאגי סניף 187
חשבון 612286
על שם בית לוי יצחק

ברוכים הבאים לאתר 10 shvat של ישיבת חח"ל צפת.

בין מנהגי ההילולא של יום י' שבט כותב הרבי שליט"א מלך המשיח:

בבוקר קודם התפלה ירים כל אחד תרומה להענינים השייכים לנשיאנו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפלת מנחה.

בוגרי ותומכי ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת שומרים על קשר מתמיד עם הישיבה, נכנסים לאתר shvat 10 ותורמים לישיבה ביום סגולה.

תרומה לישיבה ביום זה – יו"ד שבט הפכה למסורת.

נכנסים לאתר 10 שבט – יו"ד צפת ומרימים תרומה בקלות עבור ישיבת חב"ד צפת. shvat10.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד